2016

Ilisimatusarnermik Siuarsaanermik Tapiissut I

Evaluering af HIRHAM modellens estimering af vandressourcer Dorthe Petersen dop@asiaq.gl Asiaq 68.000
Betydning af overvintringsområder for bestandsnedgangen hos polarlomvien Flemming Merkel frm@bios.au.dk Pinngortitaleriffik 51.350
Superimposed ice formation and degradation Jakob Abermann jab@asiaq.gl Asiaq 97.280
Diabetes i Grønland. Screenings aktivitet og forekomst af diabetes i Grønland 2014-2015 Michael Lynge Pedersen milp@peqqik.gl Dr. Ingrid’s Hospital 75.000
Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg Morten Birch Larsen mola@natur.gl Pinngortitaleriffik 62.750
Kapisillitlaksens økologi og bestandsstørrelse Rasmus Berg Hedeholm rahe@natur.gl Pinngortitaleriffik 60.000
Blåhvillingens adfærd og interaktion med andre arter i grønlandsk farvand Søren Lorenzen Post sopo@natur.gl Pinngortitaleriffik 70.000
The role of macro-algae and near-shore mixing on productivity of the fjord Lorenz Meire lome@natur.gl Pinngortitaleriffik 50.000

 

Ilisimatusarnermik Siuarsaanermik Tapiissut II

Extreme Weather in West Greenland – frequency, magnitude and impact Jakob Abermann jab@asiaq.gl Asiaq 116.000
Genetisk populationsstruktur hos dybhavsrejen (P. borealis) i Sydvestgrønland og Østgrønland Nanette Hammeken Arboe naha@natur.gl Pinngortitaleriffik 120.000
Modellering af hellefisks migration ud for Vest Grønland Ole Ankjær Jørgensen olj@aqua.dtu.dk DTU / Pinngortitaleriffik 160.000
Weather data from ship observations in Godthåbsfjord: Validation and analysis Stefan Wacker swa@asiaq.gl Asiaq 69.000

 

Suliarinnittoq
Arnajaaq Lynge, MSSc