Vejledning

Krav til ansøgningen

Udfyld obligatoriske felter i ansøgningsblanketten og indsend den sammen med følgende i én pdf-fil:

 1. En projektbeskrivelse på maksimalt fire (4) A4-sider. Det anbefales, at projektbeskrivelsen indeholder følgende oplysninger:
 2. Formål og forskningsspørgsmål
 3. Projektets betydning for opbygning af viden og kompetence i Grønland
 4. Baggrund
 5. Forskningsplan, herunder metoder og tidsplan
 6. Metoder for inklusion af samfundet
 7. Metoder for formidling overfor samfundet
 8. Praktiske forhold
 9. Budget
 10. Kort CV med en publikationsliste for ansøgeren og evt. videnskabelige medarbejdere, hvortil der søges løn
 11. Skriftlig accept fra den institution, hvor projektet eventuelt gennemføres.

 

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen skal indeholde:

 • En faglig plan med beskrivelse af den valgte metode, oplysninger om nationalt og internationalt samarbejde.
 • En beskrivelse af om og hvordan inklusion af samfundet tænkes ind i projektet. Inklusion kan være inddragelse af studerende/andre.
 • En beskrivelse af hvordan formidling tænkes ind i projektet. Formidling bør, hvis muligt, udgøre mere end udgivelse af videnskabelig eller populærvidenskabelig artikel.

Ansøger skal være opmærksom på, at et tværfagligt råd deltager ved prioritering af de enkelte ansøgninger. Det anbefales derfor at skrive projektbeskrivelsen til aktive forskere inden for alle områder og ikke kun til specialister inden for ansøgningens område.

 

Accept fra institution

Accept fra den institution, hvor projektet eventuelt gennemføres skal vedlægge i form af en underskrevet bekræftelse, f.eks. i form af et brev fra institutbestyreren på det institut, hvor projektet skal udføres.

 

Supplerende oplysninger

Spørgsmål bedes rettet til Sekretariat for NIS Grønlands Forskningsråd, skriftligt pr. e-mail til: nis@nanoq.gl eller telefonisk til nr. +299 34 57 61