Statistik over Forskningsfremme

I følge af Inatsisartutlov nr. 5 af 29. november 2013 om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler i krafttræden den 1. januar, 2014, blev Grønlands Forskningsråd dannet.

Dermed overtog Grønlands Forskningsråd fra evalueringen af Forskningsfremme ansøgningerne og sagsbehandlingen af bevillingerne af Forskningsfremme puljerne I og II, som bliver givet hvert forår og efterår, med et samlet beløb på 1 mio. kr..

Før 2014 havde Selvstyret , også daværende Hjemmestyre, ansvaret for evalueringen af ansøgninger, samt bevilling af puljerne. Dog giver man i dag bevillinger på vegne af Naalakkersuisoq for Forskning, i Selvstyret.

Da Grønlands Forskningsråd blev dannet i 2014, fik Rådet ansvaret for formidling af forskning i Grønland. Derfor kan du finde statistik over bevilgede Forskningsfremme projekter fra 2014 og frem.

 

Samlede beløb af ansøgt bevilling i kr.:

År Pulje Ansøgninger kr.
2014 I 23 2.207.169,00
II 41 5.078.039,00
64 7.285.208,00
2015 I 20 2.269.451,00
II 24 3.542.910,00
44 5.812.361,00
2016 I 22 2.379.016,00
II 13 1.563.100,00
35 3.942.116,00
       
2017 I 22 2.080.153,00
II 17 1.672.489,00
39 3.752.642,00
2018 I 17 1.325.121,00
II 12 1.065.610,00
29 2.390.731,00
År Pulje Ansøgninger kr.
2014 I og II 64 7.285.208,00
2015 I og II 44 5.812.361,00
2016 I og II 35 3.942.116,00
2017 I og II 39 3.752.642,00
2018 I og II 29 2.390.731,00
I alt 211  23.183.058,00


Samlede beløb af bevilgede ansøgninger i kr.:

År Pulje Ansøgninger kr.
2014 I 9 500.000,00
II 9 852.024,00
18 1.352.024,00
2015 I 7 500.000,00
II 6 469.000,00
13 969.000,00
2016 I 8 534.380,00
II 4 465.000,00
12 999.380,00
2017 I 7 453.145,00
II 8 412.150,00
15 865.295,00
2018 I 7 509.000,00
II 6 498.110,00
13 1.007.110,00
År Pulje Ansøgninger kr.
2014 I og II 18 1.352.024,00
2015 I og II 13 969.000,00
2016 I og II 12 999.380,00
2017 I og II 15 865.295,00
2018 I og II 13 1.007.110,00
I alt 71 5.192.809,00

* 500.000,00 kr. blev bevilget fra Pulje II, hvor 400.000,00 kr. blev bevilget fra Pulje C.
Nogle bevilgede ansøgninger har trukket deres bevilling tilbage, derfor fremgår ikke i statistikken.

 

Udarbejdet af
Arnajaaq Lynge, MSSc