Statistik

I følge af Inatsisartutlov nr. 5 af 29. november 2013 om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler i krafttræden den 1. januar, 2014, blev Grønlands Forskningsråd dannet.

Da Grønlands Forskningsråd blev dannet i 2014, fik Rådet ansvaret for formidling af forskning i Grønland. Derfor kan du finde statistik over bevilgede Forskningsfremme projekter og PhD & PostDoc stipendier.