Sekretariatet

Sekretariatets opgaver

Sekretariatet skal sikre forskningsrådets fremdrift for at indfri målsætninger i Loven om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler, som bla. indebærer koordinering og prioritering af forskningsindsatsen i Grønland, styrkelse af forskningssamarbejde i og udenfor landets grænser, samt øget formidling om grønlandsk forskning.

Sekretariatets primære opgave er at yde support for Rådet i dennes arbejde med at realisere de overordnede forskningspolitiske målsætninger. Sekretariatet skal fungere som kommunikationsled mellem rådet, forskningsmiljøerne og offentligheden.

Rådet betjenes af et uafhængigt sekretariat som ligger ved det departement, Rådet til enhver tid er tilknyttet. Sekretariatsbetjeningens omfang og arbejdsopgaver er defineret i en kontrakt mellem Rådet og departementet.

 

Sekretariatet har en række opgaver iht. Forretningsordenen som indbefatter:

 • Medvirke til forberedelse og afholdelse af Rådets møder i form af forberedende sagsbehandling og opfølgning på Rådets beslutninger.
 • Forelæggelse af udkast til referat af rådets ekstraordinære møder.
 • Udarbejde budget og forslag til tilskud til
 • Udarbejde regnskab til
 • Udarbejde årlig rapport til
 • Sikre annoncering af uddeling af ph.d. og postdoc stipendier, herunder føre statistik over hvem der har fået tildelt stipendie, hvornår d. graden afsluttes og fra hvilken institution.
 • Annoncere uddeling af
 • Forestår sagsbehandling tildeling af Forskningsfremme pulje midler.
 • Vedligeholde Rådets hjemmeside på 3 sprog, samt andre
 • Udarbejde pressemeddelelser vedr. tildeling af
 • Udarbejde øvrige pressemeddelelser fra Rådet.
 • Udsende, i koordination med formanden, mødets dagsorden vedlagt de relevante sager og Sekretariatets notater om disse i forbindelse med de nævnte opgaver.

 

Yderligere har Sekretariatet en række opgaver iht. lovhjemmelet som indbefatter:

 • Sikre en procedure, så indstillingsberettigede forskningsinstitutioner, forskningscentre, forskningsmiljøer samt iværksætter- og innovationsmiljøer får mulighed for at indstille kandidater enkeltvis eller i samarbejde.
 • Sikre, at kandidaterne til Rådet deklarerer deltagelse i andre råd, rådgivning eller interesser i private virksomheder og andre forhold, der kan påvirke kandidaters habilitet.

 

 

Om Sekretariatet

Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd blev oprettet i foråret 2015 og blev placeret i den Departement for Uddannelse, Kultur og Forskning i Grønlands Selvstyre.

Den første sekretær for Grønlands Forskningsråd er Steen Jeppson, som er uddannet cand. mag. i Kultur og Samfundshistorie, Grønlands Universitet.
Han var ansat som forskningsrådssekretær fra 2015 til 2016.

Juaaka Lyberth blev ansat som konsulent i Sekretariatet i 2016, indtil man fandt en fuldtidsansat sekretær. Han er uddannet cand. mag. i Eskimologi, Københavns Universitet.

Den tredje sekretær er Arnajaaq Lynge. Hun er færdiguddannet folkeskolelærer, bachelor i Kultur- og Samfundshistorie og var i gang med sit speciale indenfor Samfundsvidenskab, da hun blev deltidsansat i oktober 2016.

I januar 2017 blev hun uddannet MSSc – Master of Social Science in Social Sciences gennem West Nordic Studies fra Grønlands Universitet, graden er tilsvarende cand. soc., er dermed blev fuldtidsansat som forskningsrådssekretær.

Aviaja Uldum fra Departementet for Erhverv, Energi og Forskning sidder nu som en midlertidig sekretær. Hendes arbejdsmail er aviu@nanoq.gl

Sekretariatet for rådet sidder fysisk ved Departementet for Erhverv, Energi og Forskning. Jess Svane er minister.

 

Skrevet af
Arnajaaq Lynge, MSSc