Rapportering

Senest den 1. marts hvert år skal der til Sekretariatet for NIS Grønlands Forskningsråd fremsendes en årsrapport og opgørelse af, hvor meget af det bevilgede beløb, der er anvendt i løbet af det seneste kalenderår.

Fremsendelse skal ske ved udfyldelse af denne rapporteringsblanket.

Senest 4 måneder efter projektforløbets afslutning skal der afleveres et regnskab over det bevilgede beløb, en rapport på maksimalt 400 ord og letforståelige illustrationer, til Sekretariatet for NIS Grønlands Forskningsråd i en form, der muliggør formidling til den grønlandske befolkning.

Alle publikationer af resultater fra forskningsprojektet skal dokumenteres i den endelige rapport til Sekretariatet for NIS Grønlands Forskningsråd på e-mail: nis@nanoq.gl

Publikationer af resultater vil blive registreret i Statistik for Forskningsfremme på denne hjemmeside.