Medlemmer

 

Formand Josephine Nymand, ph.d., Afdelingschef i Afdeling for Miljø og Råstoffer, Grønlands Naturinstitut CV
Næstformand Thomas Ingeman-Nielsen, ph.d., Lektor i Instituttet for Byggeri og Anlæg ved Danmarks Tekniske Universitet CV

Photo by Emil Nørgaard Stach
Medlem Lotte Frank Kirkegaard, cand. mag. i fransk og engelsk, rådgiver og specialist hos Kirkegaard Consult CV
Medlem Gert Mulvad, Doctor h.c.,
Distriktslæge, Grønlands Center for Sundhedsforskning ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet
CV
Medlem Daniel Thorleifsen, cand. mag. i historie & grønlandsk sprog og kultur, Direktør ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv CV
 

Morten Meldgaard, ph.d.,
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet & Institut for Kultur, Sprog & Historie, Grønlands Universitet

 

CV (Engelsk)
  Medlem Gitte Adler Reimer, ph.d./lektor ved Institut for Kultur, Sprog & Historie; rektor ved Grønlands Universitet CV
(Engelsk)
   Medlem Lene Kielsen Holm, cand. phil., forsker og projektleder, Grønlands Naturinstitut CV