Rådet

Efter at Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) blev nedlagt ved udgangen af 2012, blev Grønlands Forskningsråd etableret få år efter.

Lovhjemmel for Rådet og Sekretariatet trådte i kraft den 1. januar 2014, som blev vedtaget den 29. november 2013.

Rådets første konstituerende møde blev afholdt den 29. maj 2014.

Fra venstre: Forskningskoordinatorer Najaaraq Paniula og Sten Lund fra Forskningsenheden i Departementet for Natur, Miljø og Forskning; medlem Morten Meldgaard, næstformand Thomas Ingeman-Nielsen, daværende medlem Carl Egede Bøggild, medlemmer Gert Mulvad og Daniel Thorleifsen, daværende medlemmer Inge Høst-Seiding og Louise Kolby Christensen, samt formand Josephine Nymand i NIS Grønlands Forskningsråd.

 

Rådet er sammensat af repræsentanter fra samtlige forskningsområder:

  • Naturvidenskab
  • Sundhedsvidenskab
  • Samfundsvidenskab
  • Humaniora
  • Teknologi

 

De 8 medlemmer, der udpeges for 3 år ad gangen, afholder mindst 2 møder om året. Forskningsrådet fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af  Naalakkersuisut.

Naalakkersuisut udpeger rådets formand og øvrige medlemmer i deres personlige egenskab, hvilket betyder, at de enkelte medlemmer udnævnes i kraft af en samlet vurdering af deres faglige kompetencer og erfaring.

Rådsmedlemskab kan således opretholdes uafhængigt af ændringer i ansættelsesforholdet på et senere tidspunkt, såfremt medlemmet selv ønsker dette.

Ved et medlems udtræden i beskikkelsesperioden, udpeger Naalakkersuisut et nyt medlem ud fra de seneste indstillinger. Dette medlem udpeges for den resterende del af den 3 årige periode.

Grønlands Forskningsråd er en national og uafhængig organisation, og dermed ikke er i sin rådgivning og i sit øvrige virke ikke underlagt instruktionsbeføjelse fra Naalakkersuisut.

Grønlands Forskningsråd arbejder for at fremme og styrke den grønlandske forskning, der er rodfæstet i og gavner Grønland.

Grønlands Forskningsråd evaluerer PhD- PostDoc og erhvervs-PhD stipendie, Forskningsfremme bevillingsansøgninger, samt tildeler forskningsfinansiering fra Forskningsfremme.