Grønlands Forskningsråd’s aktiviteter

Et afgørende grundlag for et demokrati er uhindret adgang til viden, og en transparent validering af viden gennem forskning. Politiske beslutninger fremkommer ikke gennem forskning, men demokratiske beslutninger må bygge på offentlig tilgængelig, evidensbaseret viden.

Forskningspolitik er samfundspolitik. En fastholdelse af det grønlandske niveau for velfærd vil være betinget af erhvervsudvikling, udvikling af samfundsinstitutioner og af kulturel stimulation, som alle i varierende omfang må baseres på forskning og innovation.

Et ønske om at forbedre velfærdsniveauet, øge den politiske selvstændighed og gøre Grønland økonomisk selvbærende, gør nødvendigheden af en velfungerende forskningsinfrastruktur og et højt forskningsniveau presserende.

Rådet vurderer, at der er behov for et tocifret årligt millionbeløb, hvis Rådet til fulde skal understøtte fri offentlig forskning i et omfang, der kan sikre en positiv samfundsudvikling i Grønland.