Forskning

Når man ser på andre lande og sammenligner sig med hvad Grønland bruger af sit BNP på forskning, udgør det en meget lille del. I EU f.eks, tilstræbes det at medlemslandenes samlede offentlige og private investeringer i forskning og innovation skal udgøre 3 % af BNP. I Danmark udgør det offentliges andel lidt over 1 % af BNP, hvoraf ca. en fjerdel forvaltes af forskningsråd.

Et af Grønlands Forskningsråds grundlæggende formål for at sikre det bedst mulige videns grundlag for udviklingen af det grønlandske samfund, og en vigtig del i Rådets strategi er, at virke for at Grønland gradvis nærmer sig et niveau af offentlig forskning på 1 % af BNP.

Når man ser på Selvstyrets politiske målsætning på forskningsområdet er målet, at fremme og styrke forskning, der er forankret i Grønland og til gavn for det grønlandske samfund.

Ifølge lovgivningen er følgende områder omfattet:

  • Koordinering og prioritering af forskningsindsatsen
  • Styrkelse af Grønlands deltagelse i internationalt forskningssamarbejde
  • Styrkelse af Grønlands deltagelse i forskningssamarbejde inden for Rigsfællesskabet
  • Styrkelse af samarbejdet mellem offentlig og privat forskning
  • Forøget anvendelse af forskningsresultater og innovation i det grønlandske samfund, herunder som grundlag for kommercialisering
  • Forøget formidling til offentligheden om grønlandsk forskning.