Forretningsorden

Under Minik Rosings formandskab mellem 2014 og 2016 og senere under Gitte Adler Reimers formandskab mellem 2016 og 2017 gjaldt denne Forretningsorden.

Den 29. juni 2017 blev den nye formand Josephine Nymand konstitueret, og Rådet skrev under på denne Forretningsorden, som blev revideret til denne og vedtaget den 22. oktober 2018.

Den nye udpegede formand Josephine Nymand underskriver Forretningsordenen