Ansøgningsfrist og sagbehandling

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger er 1. marts og 1. oktober, kl. 12.00.
Hvis denne er en helligdag, er fristen førstkommende arbejdsdag.

Ansøgningens størrelse må være på maksimalt 5 MB og sendes i én samlet pdf-fil til:

Sekretariatet for NIS Grønlands Forskningsråd
e-mail: nis@nanoq.gl

 

Behandling af ansøgningen

Påregn 8 ugers sagsbehandlingstid fra ansøgningsfristen.
Alle ansøgere får skriftlig besked om udfaldet af ansøgningen.

 

 

Vedr. ansøgers opdatering af ukorrekt ansøgning

Hvis ansøger inden ansøgningsfristen opdager en mangel i en allerede indsendt ansøgning, skal den fulde ansøgning indsendes en gang til tilføjet den manglende information. Ansøger bør informere Sekretariatet for NIS Grønlands Forskningsråd om, at der er indsendt en ny ansøgning som erstatning for en allerede indsendt.

Er ansøgningsfristen overskredet, vil ansøgerens allerede indsendte ansøgning blive vurderet på det foreliggende grundlag.

 

Forudsætninger for bevilling

Ansøger kommer kun i betragtning, hvis:

  • ansøgning er udfyldt på det skema, der findes på hjemmesiden www.nis.gl
  • ansøger har forholdt sig til alle punkter i ansøgningsskemaet
  • ansøger overholder ansøgningsfristen
  • antallet af sider ikke overstiger det opgivne
  • ansøger, under forudsætning af tidligere at have fået penge fra puljen, har tilbagerapporteret til Sekretariatet for NIS Grønlands Forskningsråd (dvs. feltet, hvor man angiver, at man har fået penge før og har afrapporteret, skal være afkrydset; afrapporteringsblanketten skal fremgå af skema).

Vilkår er ens uanset statsborgerskab.

 

Du kan se eks. på vurderingsblanketten her