2020

April

Tre forskerspirer tildeles ph.d.-stipendier og to forskere tildeles postdoc-stipendier til arktisk forskning

Grønlands Forskningsråd har på sit seneste møde prioriteret og indstillet 3 ansøgere til ph.d.-stipendier og 2 ansøgere til postdoc-stipendier. Stipendierne, der skal fremme dansk-grønlandsk forskningssamarbejde og styrke opbygning af det grønlandske forskningsmiljø, finansieres dels af bevilling til Arktisk Forskning over den danske Finanslov, dels af Grønlands Selvstyres midler til forskningsfremme.

Der indkom 16 ansøgninger til ph.d.- og postdoc-projekter med et samlet ansøgt beløb på 29 mio. kroner. Bevillingens råderum på ca. 8 mio. kroner strakte til i alt 3 ph.d.-stipendier og 2 postdoc-projekter hvoraf det ene ph.d.-stipendie er et samfinansieret erhvervsstipendie.

Sara Olsvig indskrives ved Ilisimatusarfik med sit ph.d.-projekt, der omhandler forholdet mellem Grønland og USA i årene fra 2018 til slutningen af projektperioden med fokus på Grønlands udøvelse af selvbestemmelse.

Ivalu Sørensen indskrives ved Syddansk Universitet med sit ph.d.-projekt, der omhandler grønlandske unge menneskers selvmord og selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse af selvmord.

Ulunnguaq Elisabeth Markussen indskrives ved Ilisimatusarfik med sit ph.d.-projekt, der omhandler kulturelt baseret erhvervsudvikling i små grønlandske samfund, der fremmer samfundenes modstandsdygtighed. Dette stipendie samfinansieres med Kommuneqarfik Sermersooq.

Marie Louis ansættes under sin toårige postdoc-periode ved Grønlands Naturinstitut med et projekt, der omhandler udvikling af genetiske værktøjer til en bedre bestandsafgrænsning af narhvaler i Grønland.

Efrén López-Blanco ansættes under sin toårige postdoc-periode ved Grønlands Naturinstitut med et projekt, der omhandler landskabsændringer i Grønland i lyset af klimaforandringer.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Formand for NIS Grønlands Forskningsråd
Josephine Nymand på tlf. +299 287703 eller email jony@natur.gl,

eller

direktør for Grønlands Naturinstitut
Klaus Nygaard på tlf. +299 361200 eller email nygaard@natur.gl.