2017

PhD-studerende:
Katharina Kreissig

Fakultet:
Teknologi 

Projekt titel:
Greenlandic Seaweeds for Human Consumption

Projektbeskrivelse:
Formålet med dette PhD projekt er at bidrage med essentiel viden til fremme af udnyttelsen af grønlandsk tang, inklusiv kultivering, anvendelse og kommercialisering i et samarbejde mellem ARTEK ( ) og Fødevareinstituttet på DTU (Danmarks Tekniske Universitet), AU (Aarhus Universitet) og GN (Grønlands Naturinstitut). Grønlandsk tang vil blive indsamlet og karakteriseret, både i rå og forarbejdet form med hensyn til potentiel anvendelse, som fødevare i forhold til ernæringsmæssig og kemiske sammensætning, mikrobiologi, forurenende stoffer og anti-ernæringsmæssige faktorer. Resultaterne vil blive korreleret med faktorer som art, tid og sted for høst osv., med det formål at kunne anbefale områder, der er egnede til dyrkning eller høst. Mulige kemiske og mikrobielle risici vil blive relaterede studenterprojekter, såsom en undersøgelse af potentiel indflydelse af is på dyrkning af tang, blive igangsat af ARTEK i Sisimiut. Videnoverførsel til Grønland sikres ved afholdelse af offentlige foredrag og fremstilling af undervisningsmoduler til gymnasieelever og viden om egenskaber af tang som fødevare, samt en karakterisering af områder, der er egnede til fremtidig udnyttelse af grønlandsk tang.

 

PhD-studerende:
Asta Mønsted

Fakultet:
Humaniora

Projekt titel:
Inuulluni – at leve i en animistisk virkelighed

  • Relation mellem menneske, materiel kultur og kosmologi i Grønland

Projektbeskrivelse:
Indenfor historiske, inuitiske kulturer forstår man verden som animeret, hvor alt har en inua, et iboende væsen der gør, at ikke alene mennesker og dyr, men også genstande, landskaber og begreber, som vind og smil, er levende.

Inuulluni-projektet har til formål at undersøge relationen mellem menneske og kosmologi set igennem arkitektur fra forhistorisk og historisktid i Grønland (Thule-kulturen ca. 1200-1900).

Projektet vil ikke alene studere velbevarede fortidsminder, som pryder det grønlandske landskab, men også drage nytte af inuitiske sagnfortællinger, der er indsamlet og nedskrevet i det 19. og 20. århundrede. Når først vi forstår, hvordan relationerne mellem mennesket, den materielle kultur og kosmologien er indlejret i arkitekturen, da han fremtidens boliger og infrastruktur i Grønland og bygges på et kulturhistorisk og videnskabeligt oplyst grundlag. For hvad er egentlig nøglen til ikke bare at overleve, men at leve i de arktiske egne…?

 

PostDoc-studerende:
Aviaja Hauptmann

Fakultet:
Sundhedsvidenskab

Projekttitel:
Den grønlandske kostrevolution

Projektbeskrivelse:
Projektet Den grønlandske kostrevolution ønsker at sætte fornyet fokus på traditionelle grønlandske fødevarer. Projektet fokuserer på grønlandske fødevarers mikrobiologi, som kan have bioteknologisk og sundhedsfremmende potentiale. Mikoorganismer fra traditionelle grønlandske fødevarer som f.eks. tørret fik og kød kan muligvis benyttes til naturlig fødevarebeskyttelse, hvor mikroorganismerne kan forhindre sygdomsfremkaldende bakterier i at ødelægge friske fiske- og kødprodukter fra industrien. Samtidig kan mikoorganismer fra traditionelle fødevarer muligvis være med til at forklare, hvordan den grønlandske befolkning har kunnet leve af en kost, bestående af primært kød og fedt. Det er muligt, at mikroorganismerne har fungeret som probiotika, der giver traditionelle grønlandske fødevarer en sundhedsmæssig fordel. Disse aspekter af grønlandske fødevarer produceret i det naturlige miljø. Projektet foregår i samarbejde mellem Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet og forskerne ved Københavns Universitet.