2015

Forskningsfremme Pulje I

Drivere og barrierer for erhvervsudvikling i yderdristrikter og mindre bosteder i Grønland – med Qaanaaq og Qeqertarsuaq som cases Kåre Hendriksen krhe@byg.dtu.dk Center for Arktisk Teknologi 120.780
Årsvariation af indholdsstoffer i grønlandsk tang Ole Geertz-Hansen olge@natur.gl Pinngortitaleriffik 79.784
Grønlandshajens populationsstruktur Rasmus Berg Hedeholm rahe@natur.gl Pinngortitaleriffik 64.000
Pukkelhvalernes slægtsforhold i Godthåbsfjorden , samt deres fødevalg Tenna Kragh Boye tebo@natur.gl Pinngortitaleriffik 48.000
Nye laksebestande – Fase I Rasmus Nygaard rany@natur.gl Pinngortitaleriffik 40.000
En kortlægning af alle C. difficile typer i Grønland, med henblik på en fokuseret og målrettet infektionsforebyggende indsats Anne Kjerulf ALF@ssi.dk Dr. Ingrid’s Hospital 71.436
Uønskede graviditeter i Grønland. Karakteristika af abortsøgende kvinder i Nuuk i 2012, og en opgørelse af præventionscompliance Pia Snedker Boman piasnedkerboman@hotmail.com Dr. Ingrid’s Hospital 12.000
Graviditetsdiabetes i Grønland Michael Lynge Pedersen MILP@peqqik.gl Dr. Ingrid’s Sundhedscenter 64.000

Forskningsfremme Pulje II

Rock glacier occurence in Godthåbsfjord Jakob Abermann jab@asiaq.gl Asiaq 100.000
Initiating North Atlantic Benthos Monitoring (INAMon) Martin Emil Blicher mabl@natur.gl  Pinngortitaleriffik 85.000
Oprindelse af unge torsk Rasmus Berg Hedeholm rahe@natur.gl Pinngortitaleriffik 100.000
Ocean-Atmosphere Coupling in the Inner Part of Godthaabsfiord Stefan Wacker
/
Jakob Abermann
jab@asiaq.gl Asiaq 100.000
Den lokale grønlandske opfattelse, viden og erfaring omkring graviditet og familieforøgelse i Kullorsuaq Gitte Adler Reimer gitr@ks.uni.gl Ilisimatusarfik 80.000
Forskellige diskursers, styreformers og legitimiteters betydning for den gradvist øgede demokratisering i Grønland, gennem de seneste 150 år Klaus Georg Hansen kgha@nanoq.gl Departementet for Financer 4.000

 

Udarbejdet af
Arnajaaq Lynge, MSSc