2014

Forskningsfremme Pulje I

Projekt titel Projektleder e-mail  Forskningsinstitution kr.
9th CircumArctic Rangifer Monitoring & Assesment (CARMA) Network Mødet Christine Cuyler chris.cuyler@natur.gl Pinngortitaleriffik 20000
SINWG: ICES Arbejdsgruppe for bestandsidentifikation Anja Retzel anre@natur.gl  Pinngortitaleriffik 20000
Kursus i rumlig modellering / Species Distribution Modelling in the Marine Environment Rikke Guldborg Hansen rgh@ghsdk.dk Pinngortitaleriffik 7420
Adoption in Kullorsuaq – A Reproductive Choice Ruth Montgomery-Andersen rumo@uni.gl Ilisimatusarfik 100000
Savissivik-meteorittens kulturhistorie Mikkel Myrup mikkel@natmus.gl Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu 50000
Genetisk karakterisering af spredningsmønsteret for Neisseria gonorrheae stammer fra Grønland Jørgen Skov Jensen JSJ@ssi.dk Statens Serum Institut 100000
Bundfaunasammensætningen i fjord- og udenskærsområderne ved Sisimiut:
Regionale, biologiske og fysiske forholds indflydelse på samfundsstrukturen og diversiteten
Ann Dorte Burmeister anbu@natur.gl Pinngortitaleriffik 74080
Ny metode til overvågning af ynglesucces hos lomvier i Grønland Flemming Merkel frm@bios.au.dk Pinngortitaleriffik 31500
Støj ved lomviekolonier i 2014 Aili Lage Labansen aila@natur.gl Pinngortitaleriffik 30000
Survival of the Fittest: Forskelle i overlevelse af fiskelarver fra store og små torsk Rasmus Berg Hedeholm rahe@natur.gl Pinngortitaleriffik 67000

 

Forskningsfremme Pulje II

Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i Grønland? Nina Odegaard Nielsen nion@ucsj.dk Center for Sundhedsforskning i Grønland 111172
Bøjer i Nuup Kangerlua John Mortensen jomo@natur.gl Pinngortitaleriffik 166667
Helt tæt på grønlandshvalen – Akustisk adfærd målt fra ryggen af hvalen Outi Tervo outi@ghsdk.dk Pinngortitaleriffik 125400
Dykke respons hos havpattedyr Mads Peter Heide-Jørgensen mhj@ghsdk.dk Pinngortitaleriffik 93072
Naturvidenskabelig terminologi – Grønlandsk Emma Kristensen emkr@natur.gl Pinngortitaleriffik 117000
Baseline målinger af sjældne jordarters metaller Morten Birch Larsen mola@natur.gl Pinngortitaleriffik 51100
Grønlandske visuelle erindringer Anne Mette Jørgensen ctr7955@hum.ku.dk Københavns Universitet 72130
Teknologisk modernisering i Grønland Thorkild Kjærgaard thorkild@
thorkildkjaergaard.com
Ilisimatusarfik 65483
Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre hundrede års kvantitative Grønlandshistorie Ole Marquardt olma@uni.gl Ilisimatusarfik 50000

 

Udarbejdet af
Arnajaaq Lynge, MSSc