Videnskabsetisk Udvalg

Videnskabsetisk Udvalg består af:

Speciallæge Gert Mulvad, formand, lægefagligt medlem
Professor, læge, dr. med. Peter Ebbesen, lægefagligt medlem
Informationschef Emma Kristensen, lægmedlem
Cand. Mag. Lona Lynge, lægmedlem
Landslægeembedet, sekretær

Forretningsorden for Videnskabsetisk Udvalg i Grønland

Vejledning til udfyldelse af selvdeklaration