Kontrakt

Bevillingsmodtagerens ansvar

 

  • Bevillingsmodtageren er ansvarlig for, at bevillingen anvendes til det formål, hvortil den ydes.

 

  • Bevillingsmodtageren er forpligtet til at offentliggøre resultaterne fra forskningsprojektet.

 

  • Projekter finansieret af NIS skal bakke op om og benytte Isaaffik – the Arctic Gateway på hjemmesiden www.isaaffik.org

 

  • Bevillingsmodtageren skal i forbindelse med offentliggørelsen af forskningsprojektets resultater informere om, at forskningsprojektet har modtaget støtte fra NIS Grønlands Forskningsråd.

 

  • Senest den 1. marts hvert år skal der til Sekretariatet for NIS Grønlands Forskningsråd fremsendes en årsrapport og opgørelse af, hvor meget af det bevilgede beløb, der er anvendt i løbet af det seneste kalenderår. Fremsendelse skal ske ved udfyldelse af denne blanket

 

  • Senest 4 måneder efter projektforløbets afslutning skal der afleveres et regnskab over det bevilgede beløb, en rapport på maksimalt 400 ord og letforståelige illustrationer, til Sekretariatet for NIS Grønlands Forskningsråd i en form, der muliggør formidling til den grønlandske befolkning.

 

  • Alle publikationer af resultater fra forskningsprojektet skal dokumenteres i den endelige rapport til Sekretariatet for NIS Grønlands Forskningsråd. Disse publikationer vil blive registreret i Statistik for Forskningsfremme på denne hjemmeside

 

Du kan finde et eksemplar af en kontrakt her