Forskningsfremme

Forskningsfremme

Der kan søges forskningsfremmemidler til igangsætning af grønlandske forskningsprojekter indenfor alle videnskabelige områder. Der er siden 1997 foretaget to årlige uddelinger. Puljens størrelse er ca. kr. 900.000 årligt og er finansieret af Selvstyret.

I henhold til Inatsisartutlov nr. 5 af 29. november 2013 om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler, Kapitel 2: Nunatsinni Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit (Grønlands Forskningsråd,  Greenland Research Council) – oprettelse og opgaver, § 6.  Rådet skal NIS Grønlands Forskningsråd af sine opgaver:

4)  Bedømme og prioritere ansøgninger om forskningsmidler.

5)  Koordinere og prioritere tildelingen af forskningsmidler på tværs af Selvstyrets ressortområder.

6)  Sikre, at alle forskningsbevillinger, der ikke er offentlige basisbevillinger knyttet til bestemte institutioner eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening, uddeles i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering, og at midlerne tildeles efter ansøgning på baggrund af offentliggjorte kriterier.

7)  Fremme og styrke forskningsinformation og forskningsformidling.

8)  Foranledige at forskningsindsatsen i Grønland følges og evalueres, herunder også forskeruddannelserne og forskningsmiljøerne.

9)  Påtage sig forskningsrelaterede opgaver, som Rådet pålægges af Naalakkersuisut.