NIS Grønlands Forskningsråd i dialog med USA om fremme af forskning i Grønland

Den grønlandske ved arrangementet (fra venstre): Lauren Culler, Jennifer Mercer, Inuuteq Holm Olsen, Allan Olsen, Rebecca Lynge, Lene Kielsen Holm, Ane Lone Bagger, Hans Peder Kirkegaard, Josephine Nymand, Kenneth Høegh, Thomas Ingeman-Nielsen, Rosa Thorsen, Lenore Grenoble, Aviaja Geisler Kristensen.

 

Medlemmer af NIS Grønlands Forskningsråd deltog i den forgangne uge i flere forskningsfremmende arrangementer i Washington DC, med henblik på at øge forskningssamarbejdet mellem USA og Grønland og sikre forankring af forskningen i Grønland.

Forskningsrådet var mandag d. 9/9 2019 repræsenteret med talere og panel deltagere i det seneste arrangement i Greenland Dialogues serien, arrangeret af den Grønlandske Repræsentation i Washington DC og Wilson Centerets Polar Institute.

”Vi er glade for at den proces som NIS Grønlands Forskningsråd igangsatte med workshoppen om forskningssamarbejde med USA, i Nuuk i August 2018, er blevet styrket med en række opfølgende arrangementer i 2019,” udtaler rådets formand Josefine Nymand fra Washington.

Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger åbnede arrangementet med en tale, hvori hun blandt andet fortalte om den kommende forskningshub, som oplæg til den efterfølgende diskussion.

Forskningsrådet sætter stor pris på det samarbejde der er blevet etableret med NSF (US National Science Foundation) og Darthmouth College, og ser frem til en fortsættelse af dialogen ved tilsvarende arrangementer på Arctic Circle konferencen i Reykjavik i oktober og ved Greenland Science Week i Nuuk til December. Det er vigtigt for forskningsrådet at skabe rammer som sikrer at fremtidig forskning i højere grad inddrager de grønlandske forskningsmiljøer og forankres i Grønland til gavn for samfundet. Forskningsrådet ser den kommende forskningshub som et vigtigt bidrag til at sikre denne proces.

Læs mere om dialog mødet på Wilson Centerets hjemmeside, hvor en webcast af hele arrangementet også kan ses.

I forbindelse med besøget i Washington DC var forskningsrådet også repræsenteret ved Arctic Futures 2050 konferencen, og besøgte Verdensbanken med henblik på at diskutere muligheder for grønlandsrelaterede initiativer.

Skriv et svar